EUROPE BLOCK

Dette er en stor stableblokk (ser ut som en stor Lego-kloss) som er mest tenkt brukt som skillevegger, støttevegger og sperreblokk til industri og anleggsvirksomhet.

Vi kan lage flere varianter av denne blokka, topp, skrå ende, standard og halv standard, gjør at den kan stables på utallige måter.

Standardblokkens størrelse er LxBxH = 160x80x80 cm. Volum er altså tilnærmet 1 m3 og vekt ca. 2400 kg.

Oppstablede Europe Blokker vil derfor for eksempel fungere meget godt som oppbevarings- binge/bås eller skillevegg, for sand eller flis der dette håndteres med maskin.

Image