BETONG I FLYTENDE FORM

Vi er godkjent for produksjon og levering av alle typer betong, eller ferdigbetong som den ofte kalles i den flytende fasen.

Vår betong leves derfor til alle typer prosjekt, fra hytter til store bruer, til selvbyggere og entreprenører.

Betong er et unikt byggemateriale som lar seg forme på alle tenkelige måter siden den som oftest fylles i støpeformer, eller forskaling som blir fjernet etter at betongen har herdet og blitt hard etter en viss tid.

Betong består i hovedsak av sement, vann, sand og singel, som blandes med innbyrdes forskjellige mengder for å få riktig kvalitet og egenskap.

Image

En liter betong veier omtrent 2,4 kg, noe som tilsier at vi kan transportere inntil ca. 7500 liter (7,5 m3) på en betongbil.

Fra betongbilen kan betongen leveres med 9 meter lang teleskoprenne, eller den kan pumpes med egen pumpebil inntil 40-50 meter. I noen tilfeller blir den fraktet med helikopter ifra bil til støpeform.