KUMRINGER OG RØR

Vårt samarbeid med Loe Rørprodukter, som leverer produktstandard BASAL, gjør at vi har mye av deres standardvarer på lager her på Støren.

Alt i Loe Rørprodukters sortiment kan skaffes, samt at vi kan tilpasse produktene her.

Vi produserer selv, og har også på lager,  kumringer av type «Landbruksstandard».

Ringene har innv. diameter ifra 65 cm til 160 cm med tilhørende kjegler, justeringsringer og lokk.

Det kan kjerneborres hull, og monteres pakninger etter ønske og mål.

Image